Aktuality

Září 2022

Technika strhla trapézový plech ze stávajících stropů i střech nad věžemi. Bouráme otvory v nosných stěnách i portál k výtahu jih, zatímco u výtahu v severní věži už je položena základová deska, dokončena hydroizolace a vyzděna nosní stěna. Namontovali jsme také ocelové sloupy u bazénu.