Aktuality

Listopad 2022

Před zimou panoval na staveništi čilý ruch. Dokončili jsme přístavbu výtahu v jižní věži, provedli pojistnou hydroizolaci střech a teras. V interiéru pokračovali betonářské práce, ve wellness jsme montovali stěny bazénu. Zahájili jsme také montáž oken.